مطابق با تجزیه و تحلیل های صورت گرفته و بر اساس استراتژی های مایکل پورتر استراتژی کسب و کار شرکت عبارت است از ارائه خدمات متمایز در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی طبق شرح خدمات شرکت با ارائه راه حل کامل به عبارت دیگر شرکت سپهر پژوهان فارس SPF خدماتی متمایز از دیگران ارائه می دهد که لزوماً منحصر به پروژه خاصی نیست همچنین شرکت SPF در حوزه ماموریت خود به مشتریان راه حل کامل یا اصطلاحاً Total Solution می دهد که کلیه نیازهای مشتری را پوشش می دهد.