شرکت سپهر پژوهان فارس SPF

با بهره گیری از کارشناسان با تجربه و استفاده از متدولوژی و نرم افزاری روز دنیا در جهت انجام سرویس های موردنیاز و با هدف کمک به پیشبرد اهداف کلان کشور و رسیدن به خودکفایی تاکنون توانسته نقش مهمی در اجرا و تکمیل پروژه های مختلف در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی داشته باشد.

 

چشم انداز

مأموریت

ارزش ها

اهداف

 
 

استراتژی

رویکرد

روش