• پیش راه اندازی Pre-commissioning پس از طی مدت نسبتا طولانی عملیات ساخت ، صحت انجام عملیات اجرایی با انجام تست های سرد مصداق پیدا می نماید و لازم است علاوه بر تطبیق عملیات ساخت و نصب با مدارک و نقشه‌ها، از صحت عملیات اجرایی با انجام برخی تستهای سرد در بخشهای مختلف اطمینان حاصل کرد. انجام تست فشار خطوط لوله Pressure Test، پاکسازی خطوط لوله Flushing و اطمینان از اتصال کابلهای برق و ابزار دقیق(Connectivity & Megger Test) برخی از این تستها می باشند.

 

• Commissioning: با انجام تستهای سرد، پلنت مرحله تکمیل مکانیکی (Mechanical Completion) را پشت سر گذاشته و وارد مرحله تست های گرم می شود. برق دار کردن پانلهای برق و ابزاردقیق، تست بدون بار موتورها(Solorun) و اطمینان از عملکرد لوپ های کنترلی برخی از این تستها می باشند.
• راه اندازی مقدماتی (Pre Start-Up): پس از انجام تستهای Commissioning و قبل از عملیات راه اندازی پروژه و ورود خوراک، لازم است کلیه تجهیزات دوار اعم از پمپها، کمپرسورها، توربینها و بلوئرها در نزدیکترین شرایط به شرایط نرمال، در سرویس قرار گیرند. ضمن اینکه در این مرحله بارگیری تجهیزات از مواد شیمیایی، کاتالیستها و غیره نیز صورت می‌پذیرد.
• راه اندازی (Start-Up): در این مرحله خوراک پالایشگاه اعم از گاز یا نفت وارد واحد شده و راه اندازی تدریجی واحدهای پالایشگاه و پایدارسازی آنها جهت تولید محصول صورت می پذیرد. معولا پایدارسازی واحدهای مختلف و رسیدن به تولید محصول با کیفیت تعریف شده طبق مشخصات پروژه، مدت ها به طول خواهد انجامید.
• تست عملکرد (Performance Test): تثبیت شرایط تولید پس از Start-Up موفق در مجموعه پلنت، مبین عملکرد صحیح پلنت می باشد. بدین مفهوم که کل مجتمع پس از Start-Up موفقیت آمیز کلیه تجهیزات آن بتواند ۴۸ ساعت به صورت مداوم مطابق با مشخصات طراحی شده کار کند.
• تولید زودهنگام(Early Production): به معنای بکارگیری بخشی از تاسیسات جانبی و واحدهای پشتیبان(Utilities & Offsite) جهت تولید محصول از بخشی از واحدهای فرآیندی می باشد.